மெட்ரோ இரயில் பயண அட்டை குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி வாயிலாக 21 ஆயிரத்து 418 நபர்கள் புதிய பயண அட்டை வாங்கியுள்ளார்கள்