செனாய் நகர் மெட்ரோ இரயில் நிலையத்தில் ரூ. 215 கோடி மதிப்பீல் புதுப்பொளிவுடன் பொழுதுபோக்கு பூங்கா சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநரான முதன்மை செயலாளர் எம்.ஏ.சித்திக் தகவல்